Iwan Bałaban

Z Korczak Pro Memoria
Iwan Bałaban - ilustracja z "Gniazda cnoty"

Iwan Bałaban h. Korczak - prawdopodobnie syn Bazylego Bałabana i Anny Żółkiewskiej h. Lubicz. Głuchoniemy rycerz u hetmana Mikołaja Mieleckiego, bezpotomny. Paprocki pisze o nim "mąż serca wielkiego".