Iwan Ilinicz

Z Korczak Pro Memoria
Iwan Ilinicz
Korczak XVII.png
Rodzina Ilinicz h. Korczak
Data urodzenia ok. 1435
Data śmierci 1527
Ojciec N. Ilinicz
Żona Anna (Annuszka) Dowgird h. Pomian
Dzieci Mikołaj Ilinicz,
Jurij Ilinicz,
Krzysztof Ilinicz,

Iwan Ilinicz herbu Korczak (Iwaszko Ilinicz, Jan Ilinicz, Ivan Ilinicz; ur. ok. 1435, zm. 1527 r.) - brat Waśki, koniuszy witebski w 1473 r., namiestnik drohicki w 1476 r., witebski w 1481 r. i smoleński w latach 1487-1489, starosta wołkowyski, wreszcie starosta brzeskokujawski w 1518 i 1522 r. - tę funkcję sprawował dożywotnio.
Niesiecki przekazuje, że był on rotmistrzem w roku 1454. Po porażce pod Chojnicami, miał pozostać u boku króla Kazimierza, następnie obrócić się "przeciwko pogoni nieprzyjacielskiej, tak długo się z nią mężnie uganiał, aż na koniec dał się pojmać, aby tym czasem Król uszedł". Być może to za wojenne zasługi otrzymał od Kazimierza Woroniewiec, co potwierdził Aleksander Jagiellończyk w 1501 r. W roku 1512 zakupił Makarowszczyznę w powiecie Kamienieckim, oraz Kotubajewszczyznę. W 1518 r. dał pięćset kop groszy litewskich w zamian za trzymane przez siebie starostwo brzeskokujawskie, którego dożywotnie posiadanie zapewnił mu król Zygmunt w 1522 r.
Był żonaty z Anną (Annuszką) Dowgird h. Pomian, wdową po Juszku Gojcewiczu, córką Andrzeja (zm. 1481 r.) i Świętochny. Po śmierci męża, teściowa Iwana wyszła za mąż ponownie. Jej nowym partnerem był Jakub Niemirowicz. Z tego właśnie małżeństwa pochodził hetman polny litewski i wojewoda kijowski Andrzej Niemirowicz h. Jastrzębiec.
Dziećmi Anny i Iwana Ilinicza byli:

W 1481 r. Anna zapisała Iliniczowi Lintupy i inne dobra.
Iwan posiadał też nieznaną z imienia córkę pochodzącą prawdopodobnie od innej małżonki. Była ona żoną Dobrogosta Narbutowicza.
Możliwe, że Ilinicz był też w związku z nieznaną z imienia córką Michała Jana Kieżgajły Wolimuntowicza h. Zadora i Heleny Riekutowny.
Iwan spisał testament w Brześciu w roku 1526. Zmarł rok później.