Iwaszko Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Iwaszko Bałaban h. Korczak - syn Maśka Bałabanowicza ze Stratyna i Katarzyny, w roku 1475, wraz z bratem, sprzedał część Połuchowa. Miał syna Andrzeja - wymienianego pod datą 1489 r.