Józef Łyszczyński

Z Korczak Pro Memoria

Józef Łyszczyński h. Korczak - syn Kazimierza Łyszczyńskiego i Zofii z Tryszczyńskich. Duchowny - zakonnik bazylianin.