Józef Korbutt

Z Korczak Pro Memoria

Józef Korbutt herbu Korczak (ok. X 1850 - ok. 1924) - syn Rajmunda i Olimpii Gansowicz, mąż Tekli Lichodziejewskiej (ok. X 1860 - ok. 1908), ojciec Jana Korbutta (14 II 1901 - 1 V 1974), kolejarza, męża Heleny Rychlewicz (6 I 1901 - 29 VI 1982), córki Aleksandra i Anny Bielawskiej, ojca Romana (9 VIII 1926, Wilno - 10 VIII 2006, Wrocław) i Zdzisława (ok. 1927 - 1929), Piotra Korbutta (10 III 1897 - VI 1960, Massachusetts), męża Jadwigi Krysieniel (15 X 1905 - 8 IV 1989, Kraków), córki Józefa i Konstancji Juchniewicz, Józefa Korbutta (zm. ok. 1904), Marii Korbutt, żony Józefa Smólskiego, Heleny Korbutt, Idalii Korbutt i Janiny Korbutt.