Józef Wereszczyński stolnik starodubowski

Z Korczak Pro Memoria
Herb inflanckiej linii Wereszczyńskich z Der Adel der Russ. Ostseeprovinzen

Józef z Wereszczyna Wereszczyński herbu Korczak - kapitan Jego Królewskiej Mości, stolnik starodubowski, szlachcic z Wereszczyna w ziemi chełmskiej, w 1729 r. wziął ślub z wdową Anną Gertrudą z Manteuffelów-Szoege po mężu Przeborowską, która wniosła mu w posagu dobra w Inflantach - Duksztygał stary i Rezenmujżę. Pozostawił trzech synów - chorążego inflanckiego Ludwika, sędziego grodzkiego inflanckiego Stanisława i starostę kurklewskiego Franciszka - dając tym samym początek inflanckiej linii rodziny.

List do hetmana Jana Klemensa Branickiego

3 VII 1743
w Zagorkach 3 July 1743 r.

Jaśnie Wielmożny Mci Dobrodzieju
Najwspanialszego dla mnie y pomyślnieyszego w Kontentach Sortis może bydz niemogło iako Nutibus Pana mego Miłościwego. Satisfacere; takoż nie wprzód od usilnego ustąpiłem starania, pókim nie doznał że tak disposuit Altissimus Intencyie IMci Pana Starosty Kowieńskiego MWM Pana. Oczym przybyty Syn móy a podnużek y sługa Pański, fusius explicabit, w iakich ten interes zostanie emulacyiach, za którym iak nayuniżeniey upraszam gdyby był exkuzowany w Respekcie Jaśnie Wiel Pana y osobliwego Dobrodzieja że nad licencyowany sobie czas pozwolił będąc citatus do tey sprawy, a barziey coactus przez niemały czas nieznośnym Paroxyzmem, z którego niespodziewana nigdy była Konwalescencyia; mało iednak z Inflant przybywszy do mnie miał Konsolacyi, kiedy przy moiey Cale ruinie przez ogień poniesioney, znalazł nieco y Swoiey, dla czego dawniey movere gressum niemogł; które wszystkie przykrości nietak mnie y Jego Passyonuią, iak ta Impressyia że ten Interes ad effectum nieprzywiedziony będzie tamował dalsze rozkazy Pańskie których Ja oczekiwając tym się przez móy Wiek zaszczycać będę żem Jest y bydz pragnę

Jaśnie Wielmożnego WM Pana
y osobliwego Dobrodzieja życzli
wym sługą y nayniższym podnuższkiem

Jozeph z Wereszczyna Wereszczyński

St. Pski m [?]

Źródła

E. A. Kuropatnicki, Wiadomość o Kleynocie Szlacheckim Oraz Herbach Domów Szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim..., Warszawa 1789
G. Manteuffel, Inflanty polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant, Poznań 1879