Jakób Józef Bortnowski

Z Korczak Pro Memoria
Regiment Gwardii Pieszej Koronnej

Jakób Józef Bortnowski h. Korczak/Doliwa - syn Szymona Bortnowskiego, mąż Eleonory z Getzów Cichocka i ojciec Ludwiki Szumińskiej.
Kapitan gwardii pieszej koronnej, później major wojsk koronnych.

Gwardia

Regiment Gwardii Pieszej Koronnej rozpoczął swoją historię już za Stefana Batorego, nazwę otrzymał od Władysława Wazy, zaś do Komputu wojsk koronnych włączony został za Jana Kazimierza.
Jakób Józef Bortnowski służył w regimencie w 1 poł. XVIII w., najprawdopodobniej po ustaleniach z 1717 r., które przewidywały utrzymanie go w sile 3000 porcji.

Organizacja regimentu w 1717

Sztab regimentu:

szef regimentu – 45 porcji
3 pułkowników (Grzegorzewski, Rittscl i Bonafus) – 30 porcji
2 podpułkowników (Bardelebon i Rcinhardt) – 17,5 porcji
3 majorów (Dargclle, Burghardt i Hausen) – 15 porcji
2 kapitanów (agreges) – 10 porcji
1 kwatermistrz – 8 porcji
2 adiutantów – 5 porcji
1 audytor – 5 porcji
1 kapelan – 5 porcji
1 lekarz – 5 porcji
8 podchorążych – 1,5 porcji
1 oboźny – 2 porcje
1 regiments-dobesz – 2 porcje
1 regiments-fajfer (piszczek) – 2 porcje
1 regisnents-prefos – 2 porcje
1 stępka (pomocnik profosa) – 1 porcja
1 woźnica – 1 porcja
12 oboistów – 1,5 porcji

W sumie sztab regimentu liczył 43 żołnierzy Każdy z dwu batalionów gwardii składał się z 12 kompanii.

Kompania gwardii pieszej:

1 kapitan – 12 porcji
1 kapitan-lejtnant – 6 porcji
1 chorąży – 4 porcje
2 sierżantów – 1,5 porcji
1 furier – 1,5 porcji
1 cyrulik – 2 porcje
1 kapitanarmus (zbrojmistrz) – 1,5 porcji
4 kaprali – 1,5 porcji
2 doboszy – 1 porcja
1 piszczek – 2 porcje
1 cieśla – 1 porcja
1 woźnica – 1 porcja

Razem w sztabie kompanii 17 żołnierzy – 43 porcje

Kompania składała się z 70 ludzi, a cała dwubatalionowa jednostka gwardii liczyła razem 1723 osoby, w tym 1272 szeregowych.