Jakub Benedyktowicz Alabjew

Z Korczak Pro Memoria

Jakub Benedyktowicz Alabjew (Jakub Gołowin) h. Korczak - syn Benedykta Atanazowicza Alabjewa, w roku 1649 wyjeżdżał z na koniu z szablą, parą pistoletów i karabinem, w towarzystwie jednego jeszcze konnego wyposażonego w szablę, zmarł 5 X 1660 r.