Jan Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Jan Bałaban h. Korczak - syn Dymitra Bałabana i Anastazji Kałuszowskiej, ojciec Józefa (stolnika przemyskiego, ojca Feliksa, Ignacego i Alojzego), Stefana (zakonnika) i Pawła.