Jan Derszniak młodszy

Z Korczak Pro Memoria

Jan Derszniak z Rokitnicy herbu Korczak (zm. 1561) - syn Mikołaja, mąż Anny, sekretarz królewski, wojski samborski (1556), podkomorzy lwowski (1558).