Jan Ewangelista Ludwik Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Jan Ewangelista Ludwik Bałaban h. Korczak - syn Jana i Anny Ziegelheim, mąż Nepomucyny Schultz, ojciec Ludwiki (15 IV 1827-18 XI 1885), żony Juliana Wincentego Mikołajskiego (10 XII 1824-17 III 1872) - syna Antoniego i Józefy Małysa.