Jan Mleczko

Z Korczak Pro Memoria

Rafał Raczko h. Korczak-syn Rafała z Czapli i Barbary Jundziłłównej h. Łabędź. Ojciec Barbary, żony Jerzego z Trzecina Trzcińskiego (Trzecińskiego) i Jana Iwanowskiego pisarza ziemskiego drohickiego (1538) (możliwe również, że za Iwanowskiego wyszła siostra Barbary).
Małżeństwo Raczkównej z Trzcińskim zaowocowało trojgiem synów: starszymi Mikołajem i Janem-bezpotomnymi, oraz najmłodszym Andrzejem-ojcem Wojciecha i Krzysztofa.
Z małżeństwa z Iwanowskich narodził się stolnik podlaski (1570) Krzysztof, którego syn Jakób pojął za żonę Annę Kiszczankę-córkę Mikołaja Kiszki wojewody podlaskiego (1569), starosty bielskiego i drohickiego (1556), syna Piotra Kiszczyca i Anny Heleny z Iliniczów h. Korczak.
Z małżeństwa Jakóba i Anny narodzili się: Jan, Stanisław, Feliks i Daniel Iwanowscy. Tych czworo braci brało udział w procesie i podziale majątków po Szczęsnym Grzymisławie Mleczce.

Źródła

Stanisław Mleczko, "Mleczko, Raczko, Saczko i Łyczko przyczynek do kwestyi ustalania się nazwisk szlacheckich w XV wieku", Lwów 1912
Raczko.com.pl [[1]]