Jan Stanisław Krupiński

Z Korczak Pro Memoria

Jan Stanisław Krupiński herbu Korczak - urodzony dnia 5 V 1824 r. syn Wincentego i Marianny z Chmielnickich. Zamieszkały w Chmielniku, pod numerem 4.