Julia Rozalia Józefa Krupińska

Z Korczak Pro Memoria

Julia Rozalia Józefa Krupińska herbu Korczak - urodzona dnia 8 V 1821 r. córka Wincentego i Marianny z Chmielnickich. Zamieszkała w Chmielniku, pod numerem 3, wraz z bratem Alojzym i siostrą Sabiną.