Katarzyna Derszniak

Z Korczak Pro Memoria
Nagrobek Jana Fredry

Katarzyna Fredro z Derszniaków herbu Korczak - córka Stanisława i Barbary Kmity, żona Franciszka Fredry h. Bończa, syna Jana Sasa Fredry i Katarzyny Kierdej h. Kierdeja, 2. voto Tarnowskiego.
Potomstwo

  • Stanisław Fredro
  • Jerzy Fredro
  • Jan Fredro - kasztelan przemyski
  • Stefan Fredro
  • Anna Fredro
  • Elżbieta Fredro
  • N. Radziwiłł z Fredrów - żona Jana Radziwiłła