Katarzyna z Korbutów księżna Massalska

Z Korczak Pro Memoria
Herb Massalskich z okresu carskiego, warto zwrócić uwagę na trzy wręby Korczaka umieszczone pod pierwotnym symbolem książąt.
Paulina Nowosielska i Edward Tomasz ks. Massalski - syn Katarzyny.

Katarzyna z Korbutów księżna Massalska herbu Korczak - córka strażnika smoleńskiego Leona Korbuta i Eleonory Mackiewicz, żona Onufrego ks. Massalskiego h. własnego (ur. 1769 r.), syna Tomasza i Franciszki Ochotnickiej h. Jasieńczyk. Jej dziećmi byli:

Edward Tomasz Rajmund Wareg Massalski

Edward Tomasz Rajmund Wareg Massalski (ur. 23 XI 1799 w Rudawce, zm. 28 VI 1879 w Louvain) - pisarz, poblicysta. Jego głównym dziełem był a książka Pan Podstolic, albo czym jesteśmy, czym być mo­żemy, wydana w roku 1883 [[1]]. 18 VIII 1830 r. ożenił się z Pauliną Nowosielską. W 1832 r., wskutek rozczarowania upadkiem powstania listopadowego, wyjechał do Petersburga. Następnie przebywał na Wołyniu. Stamtąd powrócił do kraju. Osiadł w Warszawie prowadząc działalność publicystyczną na łamach tamtejszych gazet,

Józef Ignacy Massalski

Józef Ignacy Massalski (ur. 1800 w Bieliczanach, zm. ok. 1845 w Uściługu) - mąż Zuzanny Owsianej, poeta, bajkopisarz. W czasie nauki był guwernerem Juliusza Słowackie­go. Należał do Zgromadzenia Filaretów, za co został aresztowany w 1823 r. Na mocy wyroku sądowego został wcielony do jednostki karnej wojska rosyjskiego. W roku 1830, podczas próby przedostania się na tereny obję­te powstaniem, prawdopodobnie ujęty i skazany na zesłanie w głąb Rosji,

Salomea Massalska

Salomea Massalska (ur. ok. 1806) - żona Roberta Rogowskiego h. Jastrzębiec,

Karol Henryk Wincenty Massalski

Karol Henryk Wincenty Massalski (ur. 22 I 1810, zm. 2 V 1861) - mąż Magdaleny Nowosielskiej.

Kazimierz Massalski