Katarzyna z Kunickich Wereszczyńska

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ludwika z Kunickich Rzewuska - kuzynka Katarzyny Wereszczyńskiej; matka Wacława Rzewuskiego

Katarzyna z Kunickich Wereszczyńska h. Bończa (zm. po 1766) - córka łowczego chełmskiego Macieja Kunickiego i skarbniczanki wiskiej Urszuli Borzymowskiej h. Łada, żona Ludwika Wiktoryna Wereszczyńskiego, matka Józefa, Jana i Seweryna Wereszczyńskich, a także Klary Bąkowskiej.
Pochodziła z dobrej rodziny - jej ojciec Maciej piastował kolejno urzędy łowczego żydaczowskiego (1694 r.) i chełmskiego (1702 r.), bywał także deputatem na Trybunał Koronny, brał udział w monarszych elekcjach, podczas których wspierał najpierw Jana III, a później (wraz z synem Stanisławem) Augusta II. Lokalna szlachta powierzała mu również funkcję marszałka chełmskich sejmików. Brał udział w wyprawie wiedeńskiej. W momencie ślubu z skarbniczanką był już dwukrotnym wdowcem - po 1.v. Joannie Jełowickiej i 2. v. Helenie z Rzepeckich Andrzejowej Dobraczyńskiej. Miał także syna z pierwszego małżeństwa - Stanisława (zm. przed 1710). Trzecia żona - Urszula także dwukrotna już wdowa (jej wcześniejsi mężowie nazywali się Andrzej Snopkowski i podstoli gostyński Stanisław Kiełczewski) dała mu pięcioro dzieci: syna Wojciecha i cztery córki - Katarzynę, Elżbietę "za Franciszkiem Ksawerym Nitosławskim, łowczym chełmskim, sędzią grodzkim kijowskim, regimentarzem partji ukraińskiej; Małgorzatę za Krzysztofem Kruszelnickim, podczaszym żydaczowskim, a potem sędzią ziemskim lwowskim, zmarłą 1745 r. i Annę, 1-o v. za Franciszkiem Rzewuskim, starostą czułczyckim 1731 r., 2-o v. za Michałem Jaślikowskim, podstolim czerniechowskim, starostą czułczyckim 1743 r., a 3-o v. za Ołtarzewskim, zmarłą bezdzietnie przed 1766 rokiem" (Bon. XIII).
W roku 1733 r. brat Wojciech, w imieniu swoim i ojca, darował Katarzynie dwór z przyległościami przy ulicy Panny Marii w Lublinie - budynek ten później wniesiony do majątku męża.
Pochodzenie Katarzyny miało istotny wpływ na karierę jej małżonka - Wiktoryna. Dziadek Wereszczyńskiej - Mikołaj Kunicki, prócz Macieja, zostawił po sobie dwie córki - Annę ("1-o v. za Marcinem Borzęckim 1667 roku, a 2-o v. za Krzysztofem Chrząstowskim") i Elżbietę Helenę (za Mikołajem Czarnowskim), oraz dwóch synów - Kaspra - elektora króla Michała, podczaszego czerniechowskiego (1683 r.), starostę czułczyckiego (1693 r.), ożenionego 1 v. z Marianną Bieniewską h. Radwan (zm. 1686r.) wojewodzianką czerniechowską, a 2-o v. z Anną Potocką h. Pilawa kasztelanką kamieniecką, wdową po Michale Florianie Rzewuskim podskarbim koronnym i Jana cześnika latyczowskiego (1697 r.), ożenionego 1 v. z Marjanną Romanowską, a 2 v. z Heleną Dobraczyńską. Stryj Katarzyny - Kasper Kunicki z pierwszą żoną Marianną doczekał się trzech synów Dominika, Franciszka i Stanisława, oraz córki Ludwiki - od 1694 r. żony hetmana wielkiego Stanisława Mateusza Rzewuskiego h. Krzywda.
Prezentowana tu koligacja umożliwiła mężowi Katarzyny zbliżyć się do hetmana Wacława Piotra Rzewuskiego (syna Stanisława Mateusza, wnuka Michała Floriana), który walnie przyczynił się do nominacji Wereszczyńskiego na kasztelanię lubelską.

Fragment wykresu genealogicznego

Feliks Kunicki h. Bończa
Zofia Luberacka h. Dołęga
Jan ze Stanomina Baranowski h. Ostoja
Barbara z Modliborzyc Wolska
Kasper Kunicki h. Bończa
Zofia ze Stanomina Baranowska h. Ostoja
N. Święcicki h. Jastrzębiec
-
N. Kierdej
-
Aleksander ze Święcicy Święcicki h. Jastrzębiec
N. Kierdej
Mikołaj Kunicki h. Bończa
Elżbieta Święcicka h. Jastrzębiec
N. Borzymowski h. Łada
-
-
-
Wojciech Borzymowski h. Łada
-
N. Niedźwiedzki
-
-
-
N. Niedźwiedzki
-
Jan Maksymilian Borzymowski h. Łada
skarbnik wiski
Aleksandra Niedźwiedzka h. Ogończyk (?)
Maciej Kunicki h. Bończa
łowczy żydaczowski (1694), łowczy chełmski (1702)
Urszula Borzymowska h. Łada
skarbnikówna wiska
Katarzyna z Kunickich Wereszczyńska h. Bończa
łowczanka chełmska

Źródła

K. Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, Lipsk 1839
A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900
Український портрет XVI - XVIII століть, 2006.
Wielka genealogia Minakowskiego - https://wielcy.pl/