Korbut

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Korbut (Korybut, Korbutt, Karaffa-Korbut, Karaffa-Korbutt) herbu Korczak - rodzina szlachecka z Siedliszcza. Pochodzili z niej:

 • Piotr Korybut, sekretarz mazowiecki w 1514 r.,
 • Mikołaj Korybut z Siedliszcza, asesor sądowy w Chełmie, podsędek i sędzia ziemski chełmski,
 • Tomasz Korybut z Siedliszcza, szlachcic wymieniany pod datą 1551 r., brał udział w pospolitym ruszeniu w 1577 r.,
 • Stanisław Korbut, syn Mikołaja, w 1580 r. wziął w zastaw czterech poddanych, od pana Jahodyńskiego,
 • Marcin Korbut, syn Stanisława, który sprzedał w 1591 r. Tulnik i Wolę Tulnicką panu Branickiemu,
 • Samuel Korbut, który nabył w 1685 r. Rudziany, w powiecie wiłkomierskim, od pana Fiedorowicza,
 • Marcin Florian Karaffa-Korbut, strażnik starodubowski w 1701 r., a cześnik orszański i sekretarz królewski, a także komisarz z sejmu do odbierania skarbu koronnego w 1703 r.,
 • Antoni Karaffa-Korbut, cześnik liwski, komisarz z sejmu 1703 r. do rozgraniczenia Mazowsza, od Księstwa Pruskiego,
 • Stanisław Korbutowicz,
 • Mikołaj Korbut - horodniczy starodubowski,
 • Antoni Fedor Korbut, w 1706 r. ożeniony z Praksedą Łochowską, córką Remigiana i Anny Suffczyńskiej,
 • Leon Korbut, strażnik smoleński w 1764 r., mąż Eleonory Mackiewicz, ojciec Katarzyny, żony księcia Onufrego Massalskiego,
 • Michał Karaffa-Korbut, który procesował się w 1775 r. z Chomińskimi,
 • Józef Karaffa-Korbut, ziemianin newelski, łacinnik, podpisał w 1776 r. podanie, o zatwierdzenie fundacji misji Jezuickiej, a w 1763 r. manifest szlachty litewskiej, w 1785 r. był cześnikiem nowogrodzkim,
 • Jan Antoni Karaffa-Korbutt - mąż Efrozyny Daszkiewicz, z którą miał czterech synów,
 • Marcin Karaffa-Korbut, ojciec Jana, jezuita, w 1787 r. przeniósł się z Witebska do Orszy,
 • Jan Karaffa Korbut, syn Marcina, ojciec Szymona i Aleksandra,
 • Aleksander Karaffa Korbut,
 • Szymon Karaffa-Korbut - syn Jana, mąż Marianny Zamańskiej,
 • Antoni Karaffa-Korbut - syn Szymona, dowiódł swego szlachectwa i herbu w Kijowie w 1817 r.,
 • Jan Korbut - syn Aleksandra, maż Apolonii Studzińskiej, oficer wojsk polskich w 1786 r.,
 • Szymon Korbut - syn oficera Jana, dowiódł swego szlachectwa i herbu w Kijowie w 1817 r.,
 • Michał Korbut (ur. 1790) - syn oficera Jana, kapitan wojska polskiego, mąż Zofii Slizień (1805-1875), ojciec Salomei, dowiódł swego szlachectwa i herbu w Kijowie w 1817 r.,
 • Salomea Korbut (1831 - 1907 Warszawa) - córka Michała i Zofii Slizień,
 • Józef Karaffa-Korbut - mąż Amelii Hulanickiej, ojciec Gabriela Mariana Karaffy-Korbutta, uczonego, mającego czwórkę dzieci z dwóch małżeństw,
 • Wacław Karaffa-Korbut (1839 - 23 IX 1879) - mąż Heleny von Reichel (zm. 1920),
 • Maurycy Karaffa-Korbutt - powstaniec styczniowy, sybirak, ojciec Franciszka i Wilhelma,
 • Franciszek Karaffa-Korbutt - powstaniec styczniowy, sybirak, syn Maurycego, brat Wilhelma,
 • Wilhelm Karaffa-Korbutt (zm. 1929) - powstaniec styczniowy, sybirak, syn Maurycego, brat Franciszka,
 • Wincenty Karaffa-Korbutt (zm. 1917) - powstaniec styczniowy, sybirak,
 • Mieczysław Karaffa-Korbutt - powstaniec styczniowy, sybirak, brat Wincentego Antoniego,
 • Wincenty Antoni Karaffa-Korbutt (zm. 1917) - powstaniec styczniowy, sybirak, brat Mieczysława, mąż Wiktorii Kuszelewskiej, ojciec Kazimierza Wacława i Władysława Michała,
 • Stanisław Karaffa-Korbut - syn Kazimierza, wiceprezes Warszawskich Teatrów Rządowych,
 • Ludwika Karaffa-Korbut - żona Piotra Matuszewicza, matka Stefanii (13 XI 1882, Tomsk - 19 X 1969, Puck), od 1904 r., żony księcia Władysława Giedroycia-Jurahi h. Kotwica odm. (22 VII 1870 - 15 V 1938),
 • Zinaida Edwardowna Karaffa-Korbut (zm. 1976) - nauczycielka, córka Edwarda, żona Borysa Bodziewicza Beroeva (1905-1976), matka rosyjskiego aktora Vadima Beroeva (10 I 1937 - 28 XII 1972), odznaczonego medalem Zasłużony Artysta RFSRR,
 • Mieczysław Karaffa-Korbut ps. Stary (18 IV 1911, Petersburg - 4 IV 1989, Warszawa) - żołnierz AK, powstaniec Warszawski, służył w 7 pułku piechoty "Garłuch", wchodzącym w skład VIII Samodzielnego Rejonu Okęcie, przeszedł szlak bojowy Okęcie - Czerniaków.