Ludwika Natalia Dobroczyńska

Z Korczak Pro Memoria

Ludwika Natalia z Dobroczyńskich Krupińska herbu Korczak (ur. 12 III 1900, zm. 29 XI 1970) - z rodziny Dobroczyńskich (Dobraczyńskich) h. Korczak, żona Feliksa Krupińskiego i matka Aldony Elżbiety z Krupińskich Ścibor-Kotowskiej.