Ludwika Szumińska

Z Korczak Pro Memoria
Fizylierzy Artylerii Koronnej

Ludwika Szumińska - córka Jakóba Józefa Bortnowskiego i Eleonory z Getzów (Gieców) Cichockiej, żona Ignacego Szumińskiego. Ich ślub odbył sie w 1785 r.

Mąż

Ignacego Szumiński był kapitanem fizylierów wojsk koronnych - piechoty, której zadaniem była eskorta dział.

Fizylierzy

W roku 1717 komput wojska koronnego przewidywał zorganizowanie regimentu artylerii koronnej w sile 850 porcji.
W roku 1719 stan regimentu wynosił 596 żołnierzy, zaś w 1755 tylko 449. W 1775 r. jednostka została zredukowana jeszcze bardziej i przemianowana na batalion w składzie 427 ludzi, jednak rok później jej liczebność znowu wzrosła do 467 żołnierzy.
W 1786 jednostka otrzymała numer 5 i nazwę regimentu Fizylierów Koronnych.
Największą liczebność regiment osiągnął w 1792 r., gdy służyło w nim 1566 żołnierzy, choć etat miało mieć aż 2169.