Marianna Stefania Krupińska

Z Korczak Pro Memoria

Marianna Stefania Krupińska herbu Korczak - urodzona dnia 26 VI 1862 r. w Warszawie, parafii św. Andrzeja, córka Stanisława i Józefy z Stodolskich h. Plon. Siostra Ferdynanda Józefa Krupińskiego.