Michał Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Michał Bałaban h. Korczak - syn Aleksandra Bałabana i Marianny Grabowieckiej, mąż Katarzyny Kordysz (1-v. Rokszycki), ojciec Antoniego, Anny i Franciszki, miecznik nowogrodzki-siewierski (1702 r.), właściciel Bytonia (1709 r.) współwłaściciel Pacytni (wraz z Janem Bałabanem; 1738 r.). W 1706 r. procesował Farensbacha i siostrę swoją Ewę. Miał syna Antoniego (mąż Marianny Wisłockiej h. Sas, skarbnik poleski 1794 r.), a także córki: Konstancję, Annę i Franciszkę. W 1744 r. pozostała po nim wdowa, wraz z dziećmi, procesowała się z Janem Bałabanem i jego żoną Anną z Polikowskich o Bytoń. Nominacja na miecznika nowogrodzkiego z 1748 r. błędnie nazywa go Mikołajem.