Mikołaj Łyszczyński

Z Korczak Pro Memoria

Mikołaj Łyszczyński h. Korczak - syn Kazimierza Łyszczyńskiego i Zofii z Tryszczyńskich. Duchowny - proboszcz.