Mikołaj Derszniak

Z Korczak Pro Memoria

Mikołaj Derszniak z Rokitnicy herbu Korczak - syn Stanisława podkomorzego przemyskiego i Barbary Kmity, ojciec Stanisława, Jana i Doroty. Sędzia ziemski przemyski (1527), poborca ziem ruskich (1527-1538), wojski przemyski, wojski samborski (1531).