Mikołaj Korybut

Z Korczak Pro Memoria

Mikołaj Korybut herbu Korczak - ojciec Stanisława, asesor sądowy w Chełmie, w latach 1512-1532, w roku 1535 został podsędkiem, a rok później sędzią ziemskim chełmskim. Tomasz i Mikołaj Korybutowie otrzymali w 1548 r. przywilej, na erekcyę miasta Tomisławia.