Mleczko

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mleczko-polska rodzina szlachecka h. Korczak. Wywodzi się od Grzymka z Patkowicz zmarłego przed 1448 r. podsędka drohickiego. Genealogia pierwszych Mleczków znana jest przede wszystkim z Inscriptiones ex actis vetustis terrestribus Drohicen. ex parte generosorum ac dominorum Mleczkow Saczkowiczow et genealogia. Oblatum est ad iudicium et acta praesentia terr. Drohicen. per generosum Miecislaum Mleczko capitaneum Mielnicen. filium olim generosi Alberti Mleczko succamerarii terrae Drohicen. Acta liaec ex actis terr. Drohicen. vetustis autentice, utiuris est, reproducta. Tum et genealogia generosorum Mleczkow Saczkow in causa ratione divisionis bonorum Czaple, Choszczowka, Gałki, Kamionbrod. In iudicio terr. Drohicen. in anno 1610 per generosos Adamum Olędzki iudicem, Georgium Grot subiudicem terrestres droh. spisanego przy okazji rozdziału spadku po Szczęsnym Grzymisławie Mleczce.