Olechno Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Olechno Bałaban h. Korczak - syn Maśka Bałabanowicza ze Stratyna i Katarzyny, w roku 1475, wraz z bratem, sprzedał część Połuchowa arcybiskupowi lwowskiemu Grzegorzowi z Sanoka. Olechno zabezpieczył posag żonie, Moruchnie, córce Iwaszka ze Skomoroch w 1477 r.