Petronela z Piottuch-Kublickich Wereszczyńska

Z Korczak Pro Memoria
Wyżsi oficerowie Rzeczypospolitej (ok. 1775 r.). Od lewej; generał major, generał adiutant JKM, oficer sztabu. Mal. S. Haykowski

Petronela z Piottuch-Kublickich Wereszczyńska h. Ostoja - córka podczaszego połockiego Józefa Joachima Piottuch-Kublickiego i Petroneli Korsak h. wł, żona Ludwika Wereszczyńskiego (ur. ok 1730) chorążego inflanckiego, generała adiutanta Jego Królewskiej Mości, matka Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego - autora projektu budowy polskiej kolonii w Oceanii.

O jej ojcu w Spisach urzędników Wielkiego Księstwa Litewskiego pod redakcją H. Lulewicza:
Podczaszy połocki
521. Józef Joachim Piotrowicz Kublicki, podczaszyc (x Petronela Korsakówna, wojszczanka poł., 2 v. Petrusewiczowa, 3 v. Józefowa Kuszelewska, podstarościna wiłkom.)
7 IX 1723 (LVVA, F. 712, inw. 1, nr 77, k. 228)
15 VII 1734 podcz: (tamże, nr 70, k. 337–338)
Testament z 28 XII 1746 aktykowany 28 III 1747 (tamże, nr 92, k. 149–152v), żył 2 III 1747 (tamże, k. 47). Rzekomo żył 1761 (Żychl. XIX 49)
Podwojewodzi połocki
Józef Joachim Piottuch Kublicki (x Petronella Korsakówna, wojszczanka poł.) – b.d. (Bon. XI 186; Uruski VII 224) – to podczaszy [tu autor wskazuje występujący u Bonieckiego i Uruskiego, a powtarzany także przez Minakowskiego, błąd - przypisywanie Józefowi urzędu podwojewodziego]

Fragment wykresu genealogicznego

Ostoja herb.svg
Piotr Kublicki h. Ostoja
podsędek orszański
POL COA blank.svg
-
POL COA blank.svg
-
POL COA blank.svg
-
Ostoja herb.svg
Jerzy Kublicki h. Ostoja
POL COA blank.svg
N. Wodoradzka
POL COA Rejtan.svg
N. Reyten h. Rejtan
POL COA blank.svg
-
POL COA blank.svg
-
POL COA blank.svg
-
POL COA Rejtan.svg
N. Reyten h. Rejtan
POL COA blank.svg
-
Ostoja herb.svg
Piotr Kublicki h. Ostoja
podczaszy połocki (1674-1700)
POL COA Rejtan.svg
Krystyna Reyten h. Rejtan
POL COA Korsak I.svg
Trojan Kazimerz Korsak Bobynicki h. wł
wojski kowieński (1667-25 I 1684)
POL COA blank.svg
-
POL COA Kozieł II.svg
Fabian Stanisław Koziełł-Poklewski h. wł
starosta i wójt dziśnieński (1691)
POL COA Deszpot.svg
Maryanna z Bratoszyna Zenowicz h. Deszpot
podkomorzanka połocka
POL COA Korsak I.svg
Aleksander Konstanty Korsak Bobynicki h. wł
strażnik połocki ((1698–1703), podstoli połocki (1704-1726), chorąży połocki (1726-35)
POL COA Kozieł II.svg
Krystyna Koziełł-Poklewska h. wł
starościanka dziśnieńska
Ostoja herb.svg
Michał Kazimierz Hrebnicki h. Ostoja
skarbnik połocki
Kosow.png
N. Kossow
POL COA blank.svg
Daniel Szpakowski
POL COA blank.svg
N. Osińska
Ostoja herb.svg
Antoni Hrebnicki h. Ostoja
skarbnik witebski
POL COA blank.svg
Jadwiga Szpakowska
POL COA Korsak I.svg
Fabian Korsak h. wł
rotmistrz połocki (1741), wojski połocki (8 IX 1744-19 VIII 1752)
Ostoja herb.svg
Kunegunda Doktorowicz-Hrebnicka h. Ostoja
skarbnikówna witebska
Ostoja herb.svg
Józef Joachim z Kublicz Piottuch-Kublicki h. Ostoja
podczaszy połocki
POL COA Korsak I.svg
Petronela z Korsaków 2v. Petrusewiczowa 3 v. Kuszelewska h. wł
wojszczanka połocka
Ostoja herb.svg
Petronela z Piottuch-Kublickich Wereszczyńska h. Ostoja
podczaszanka połocka, chorążyna inflancka

Źródła

K. Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, Lipsk 1839
A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900
H. Lulewicz, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego spisy. Tom V ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2018
Wielka genealogia Minakowskiego - https://wielcy.pl/
Historia rodziny hrebnickich Doktorowiczow wg opracowania Andrzeja Rejmana - http://ostoya.org/