Piotr Korybut

Z Korczak Pro Memoria

Piotr Korybut herbu Korczak (Piotr Korbutowski) - ziemianin słonimski, sekretarz mazowiecki w 1514 r., w roku 1532 otrzymał nadanie ziemi Bykowskiej, a w 1538 ziemi Rozowskiej nad Uszą.