Ryński

Z Korczak Pro Memoria

Ryński h. Korczak - polska rodzina szlachecka zamieszkała na Podolu. Jej przodkiem był Rynka (Rynko) z Sokolca, który w 1401 r. otrzymał przywileje od księcia Świdrygiełły.