Sabina Ludwika Krupińska

Z Korczak Pro Memoria

Sabina Ludwika Krupińska herbu Korczak - urodzona dnia 8 VI 1826 r. córka Wincentego i Marianny z Chmielnickich. Zamieszkała w Chmielniku, pod numerem 3, wraz z bratem Alojzym i siostrą Julią.