Sawa Benedyktowicz Alabjew

Z Korczak Pro Memoria

Sawa Benedyktowicz Alabjew (zwany Sawką Gołowinem) h. Korczak - syn Benedykta Atanazowicza Głowy Alabjewa, posłował do Polski celem uzyskania pozwolenia na przejazd dla moskiewskiego ambasadora do cesarza Karola V Habsburga.