Stanisław Łyszczyński

Z Korczak Pro Memoria

Stanisław Łyszczyński h. Korczak - syn Kazimierza Łyszczyńskiego i Zofii z Tryszczyńskich. Duchowny - zakonnik paulin.