Stanisław /Saczko/ Mleczko z Gałek

Z Korczak Pro Memoria

Stanisław Mleczko z Gałek h. Korczak (Mleczko dziedic Patkowicz, Saczko z Gałek, Stanisław de Czaple, Stanislaus subiudicis filius; zm. po 1464 r.)-syn Grzymka z Patkowicz, brat Mikołaja (zapisy z 1453 r. sugerują, że miał jeszcze innych braci, nad którymi sprawował opiekę), członek sądu drohickiego, podkomorzy drohicki (1455) i komornik drohicki (1464).

W roku 1442 Stanisław, bądź jego ojciec, otrzymali królewszczyznę Chopkowo na Podlasiu, która pozostała w rękach Mleczków aż do 1512 r., kiedy to przeszła na Niemira Grzymalica, starostę drohickiego, najprawdopodobniej z racji koligacji rodzinnych.
W roku 1455 Stanisław sprzedał sędziemu drohickiemu-Piotrowi Malewskiemu Patkowicze. W tym samym roku przejął Czaple po zmarłym dwa lata wcześniej bracie Mikołaju. Najprawdopodobniej objął wówczas również funkcję podkomorzego drohickiego.
W roku 1464 (tym samym, kiedy objął urząd komornika drohickiego) przekazał swojemu synowi Mikołajowi zbroję (...accomodat luridam vestem, panczerz et tarczam w rąbeczek...). Warto zauważyć, że od tego czasu Stanisław nie nazywa się już Mleczkiem-imię wraz z rynsztunkiem jakby przechodziło na syna.

Stanisław był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą małżonką Katarzyną Ilkiewicz h. Rogala miał następujących potomków:

Z drugą małżonką: Heleną z Ostrowca (2 v. Michlaszowa 1469) miał jednego syna:

Źródła

Stanisław Mleczko, "Mleczko, Raczko, Saczko i Łyczko przyczynek do kwestyi ustalania się nazwisk szlacheckich w XV wieku", Lwów 1912
Raczko.com.pl [[1]]