Stanisław Barzi

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Barzi
Stanisław barzy.jpg
Herb Stanisław Barzi.svg.png
Korona.png marszałek nadworny koronny
Rodzina Barzi h. Korczak
Data urodzenia 1529
Data i miejsce śmierci 9 listopada 1571, Kraków
Ojciec Andrzej Barzi
Matka Anna Kmita h. Śreniawa
Żona Katarzyna Tęczyńska
Dorota Goryńska
Dzieci Z Katarzyną:
Jan Andrzej Barzi,
Stanisław Barzi

Stanisław Barzi herbu Korczak (ur. w 1529, zm. 9 listopada 1571 w Krakowie) – marszałek nadworny koronny (1568-1571), wojewoda krakowski (1570-1571), starosta generalny krakowski (1570-1571), starosta gródecki (od 1557), starosta śniatyński (1562-1571), sekretarz królewski, dworzanin królewski (od 1551). Poseł województwa krakowskiego na sejm 1565 roku, palatyn.

Biografia

Kariera

Był synem Andrzeja Barzi – podkomorzego przemyskiego i Anny Kmity, dziedzicem na Wiśniczu. 5 stycznia 1551 został dworzaninem króla Zygmunta II Augusta. W 1556 udał się w orszaku królewny Zofii Jagiellonki do Wolfenbüttel. Przed 1557 został sekretarzem królewskim. Jako jeden z nielicznych katolików na dworze królewskim, zyskał poparcie przywódcy polskiej kontrreformacji kardynała Stanisława Hozjusza, pod wpływem którego już jako wojewoda krakowski wprowadził wiele zarządzeń przeciwko protestantom. W roku 1557 objął stanowisko starosty gródeckiego, a pięć lat później śniatyńskim. W roku 1568 został marszałkiem nadwornym koronnym. Rok później był jednym z sygnatariuszy aktu unii lubelskiej. W 1570 r.objął funkcję wojewody krakowskiego i starosty generalnego krakowskiego.

Rodzina

Poślubił Katarzynę Tęczyńską h. Topór – córkę Jana Tęczyńskiego (zm. w 1541 r.) – kasztelana chełmskiego, z którą miał synów: Jana Andrzeja i Stanisława Barzi (bezpotomnych). Następnie ożenił się z Dorotą Goryńską h. Poraj - córką Piotra Goryńskiego – wojewody mazowieckiego.

Epitafium na grobie Stanisława Barzi na zamku w Krakowie:
Illustris et magnificus dominus dominus Stanislaus Barzy de Blozew et in Wisnicze haeres, palatinus ac generalis cracovien. sniatinensisque capitaneus, vir pius et benignus, prudens, nec indiserlus senator, vitae catholicaeque religionis cultor, et pro sua dignitate gratiaque principis florens, obdormivit atque hic situs est, anno Domini 1571, nona Novembris, aetatis suae 41.

Literatura

  • Grzegorz z Sambora, Vigilantii Gregorii Samboritani Carmina in gratiam magnifici domini domini Stanislai Barzy, palatini, et capitanei Cracoviensis edita anno Domini: MDLXXI mense Februario. In libellum V. G. Samboritani, Epigramma., Maciej Wirzbięta 1571 [[1]]
  • Alessandro Sanuto, In foelici regiminis Cracoviensis Ingressum illustris, et magnifici domini domini Stanislai Barzi liberi Baronis in Blozeuo, et Wisnica, palatini, et generalis capitanei terrae Cracouiensis et Snatinensis et cet. Anno MDLXXI Quinta die Ianuarii Elegia gratulatoria Alexandri Sanuto, Kraków 1571 [[2]]

Galeria

Źródła

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski
Wikipedia.pl [[3]]:

  • Stanisław Bodniak, w: Polski Słownik Biograficzny. T. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1935, s. 345–346. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ​ISBN 8304034840​