Stanisław Derszniak młodszy

Z Korczak Pro Memoria

Stanisław Derszniak z Rokitnicy herbu Korczak - syn Aleksandra i Teofilii Morsztyn, mąż Barbary Morsztyn h. Leliwa (ślub w 1684), 2. voto Doroty Gawrońskiej, starosta radoszycki (1687).
Jego potomstwo:

  • Anna Derszniak (córka Barbary) - żona Jana Dobieckiego h. Ossoria i Piotra Celestyna Dunina h. Łabędź
  • Zofia Derszniak - żona Konstantego Kraśnickiego h. Ślepowron
  • Teresa Derszniak - żona N. Oraczewskiego
  • Helena Derszniak - żona Kazimierza Zajączkowskiego
  • Antoni Derszniak - mąż Krystyny Stoińskiej h. Janina