Stanisław Krupiński

Z Korczak Pro Memoria
Herb Plon

Stanisław Krupiński herbu Korczak - urodzony ok. 1824 r. syn Wincentego i Marianny z Chmielnickich, w roku 1856 w Oporowie ślub z Józefą Stodolską h. Plon. Z nią też miał syna Ferdynanda Józefa, oraz córkę Mariannę Stefanię.