Szumlański

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szumlański h. Korczak - polski ród senatorski, o długich tradycjach duchownych i wojskowych, wywodząca się z Szumlan w rejonie podhajeckim na Ukrainie.

Opis rodziny wg. Niesieckiego z uzupełnieniami Bobrowicza

Szumlański herbu Korczak, w Ruskim województwie. Marek Szumlański z Łahodowskiej spłodził syna Maksyma, zostawił z Opryszowskiej synów dziewięciu. Paweł jeden z nich w wielu okazjach doświadczonego męstwa rotmistrz. Piotra synowie, Iwan w okazji z Wołochami zginął, Paweł w Moskwie, Jędrzej pod Smoleńskiem polegli, czwarty Stefan; Ilia trzeci syn z dziewięciu, którego synowie Iwan i Paweł. Aleksander czwarty, rotmistrz królewski, z Anną Poniatowską spłodził dwóch synów: Pawła pułkownika u Mikołaja Potockiego hetmana w. koron. ten żył z Żurakowską Lechnowiczowną, i Stanisława rotmistrza, temu Anna Hoszowska powiła dwie córki: Annę Teodorowi Biliczka Żurakowskiemu, i Krystynę Bazylemu Surzewiczowi Hołyńskiemu zaślubione, synów zaś sześciu. 1. Józef de Szumlany Szumlański, Lwowski, Halicki i Kamieniecki episcop, metropolii Kijowskiej administrator, archimandryta Pieczarski, tam in bellicis, quam in publicis expeditionibus et functionibus praestitis multoties sat superque insignis mówi o nim pewny list Jana III. Króla, o unią gorliwy pasterz. 2. Samuel cześnik Podolski; którego z Heleny Alojzuwny syn Aleksander łowczy Kijowski, tego z Starzyńskiej synowie, Piotr i Stanisław. 3. Konstantyn wojski Żydaczewski, od którego z Anny Jordanowny, tylko się córka została Zofia wydana za Mikołaja Hoszewskiego. 4. Aleksander a potem w zakonie Atanazy episcop Łucki 1688. temu póki jeszcze świeckim był człowiekiem, Anna Demowiczowna zrodziła córkę Zofią Konopacką, i synów pięciu, Geneona episcopa Mińskiego, Cyrylla Episcopa Pereasławskiego, Daniela zakonu kaznodziejskiego, Jana, od którego z Obertyńskiej, był syn Gabriel, ale sterilis; Marka, od którego dwie córki, Helena i Anastazja, i Stefana, od którego syn Jan. 5. Michał, ten miał za sobą Zofią Rudnicką, i z niej córkę Helenę, która imo voto żyła z Bazylim Kozłowskim, 2do z Wawrzeńcem Brzeskim, i Annę Pakowską: synów zaś dwóch, Stanisława sterilem, i Eliasza, od którego z Ołtarzewskiej syn Józef. 6. Jan od tego był Paweł miecznik Zydaczewski, od którego z Dymideckiej czterech synów, Jędrzej starosta Buczniowski pojął Bidzińską wojewodziankę Sandomierską, pozostałą wdowę po Piotrowskim. Jan cześnik Łukowski pułkownik, Józef i Dymitr. Niektórzy z nich do księstwa Litewskiego przenieśli się, i w powiecie Wiłkomierskim osiedli, z których Kazimierz, ołtarz w Owańskach wystawił i altarystę przy nim fundował, co aprobowała Konstytucja 1678.

Onufry (podobno brat starosty Buczniowskiego wyżej wymienionego) władyka Przemyski. Józef drugi brat Jędrzeja starosty, chorąży Halicki z Świstelnickiej spłodził synów czterech i córek dwie. 1o. Roman starosta Rakowiecki, pojął Stadnicką chorążankę Podolską i zostawił potomstwo. - 2o. Bazyli bezżenny. - 3o. Konstanty trzeci syn Józefa, pułkownik, żona jego Mierzejowska. - 4o. Onufry Bazylian. - Dyzmas stolnik Kołomyjski. - Jan burgrabia Podolski. - Krasicki.

Na Rodowity Kleynot Jaśnie Wielmożnego Domu Szumlańskich

I.

Qui Romam Tyberis, Ganges; Tagus alluit Indos,
Septenisq; Nilus Fontibus haurit humum
Patria sic dulces, de Stemmate concipit Undas
Ut vel Te Sole temperet sitim.
II.
Płyńcie daley perłowe Paktole y Tagi
W Polszcze mieć nie będziecie szacunku y wagi
Bo tu, w trzech RZEKACH które, KORCZAK nazywamy,
Honor, Skarby, Obronę dla Oyczyzny mamy.
III.
Queis sundunt Ovibus per Pascua dissita fontes
Hos Catulus pleno Cratere potat Oves
Pastor habere gregem voluit, Custode Molosso
Diligit ille Greges, eneeat ille lupos.
IV.
Gwiazdę na Niebie liczą, psem zwaną uczeni
Więcey w Herbie SZUMLAŃSKICH PIES waży y ceni
Wyskoczył nad Koronę y uchylił Głowy,

Znać że w Koronie Polskiey będziesz Orderowy.
Józef Szumlański, greckokatolicki biskup lwowski
płk Józef Szumlański, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego

Fragmenty drzewa genealogicznego

     Marek Szumlański + ?? Łahodowska
              |
         Maksym Szumlański + ?? Opryszowska
                  |
      +---------------------+-----------------------------+---------------+ 
      |           |               |        |
  Paweł Szumlański  Piotr Szumlański      Ilia Szumlański    Aleksander Szumlański + Anna Poniatowska
                 |               |                | 
  +---------------------+-----------------+---------------+  +------------------+      | 
  |           |         |        |  |         |      | 
 Iwan Szumlański  Paweł Szumlański Jędrzej Szumlański   | Iwan Szumlański Paweł Szumlański | 
                              |                  | 
                 ?? Kunaszewska + Stefan Szumlański               | 
                                                | 
                    +-------------------------------------------------------+
                    |                            |
   Anna Hoszowska + Stanisław (Eustachy) Szumlański    ?? Żurakowska Lechnowiczówna + Paweł Szumlański
           |
 +--+--+--+--+--+--------+----------------------------------------+
 | | | | | |    |                    |
 | | | | | |    |                 Jan Szumlański + ?? Chomintowska h. Lis
 | | | | | |    |                         |
 | | | | | |    |         Paweł Szumlański + Marianna Dymidecka
 | | | | | |    |                  |
 | | | | | |    |         +------------------+-----------------+------------------------------+
 | | | | | |    |         |         |         |               |
 | | | | | |    |    Jędrzej Szumlański Dymitr Szumlański Józef (Onufry) Szumlański  Jan Szumlański
 | | | | | |    |                                           |
 | | | | | |    |            +--+--+--+--+--------+----------------------------------------+
 | | | | | |    |            | | | | |    |                    |
 | | | | | |    |            | | | | |  Konstanty Szumlański + ?? Mierzejewska Roman Szumlański
 | | | | | |    |            | | | | |            |            |
 | | | | | |    |            | | | | |            |       +----------+
 | | | | | |    |            | | | | |            |       |     |           
 | | | | | |    |            | | | | |    +--+--+----------+ Barbara Szumlańska  |             
 | | | | | |    |            | | | | |    | | |     |            |
 | | | | | |    |            | | | | |    | | |     | Tekla Nehrebecka + Onufry Szumlański 
 | | | | | |    |            | | | | |    | | |     |              |                                        
 | | | | | |    |            | | | | |    | | | Mikołaj Szumlański + ?? Skrzyńska  |  
 | | | | | |    |            | | | | |    | | |                    |    
 | | | | | |    |            | | | | |    | | Paweł Szumlański     Makary Tytus Szumlański                                     
 | | | | | |    |            | | | | |    | |
 | | | | | |    |            | | | | |    | Jędrzej Szumlański
 | | | | | |    |            | | | | |    |                                 
 | | | | | |    |            | | | | | Aleksander Szumlański
 | | | | | |    |            | | | | |
 | | | | | |    |            | | | | Bazyli Szumlański
 | | | | | |    |            | | | | 
 | | | | | |    |            | | | Antoni (Onufry) Szumlański
 | | | | | |    |            | | |
 | | | | | |    |            | | Mikołaj Szumlański
 | | | | | |    |            | | 
 | | | | | |    |            | Marianna Szumlańska
 | | | | | |    |            |
 | | | | | |    |         Justyna Szumlańska
 | | | | | |    | 
 | | | | | | Michał Szumlański + Zofia Rudnicka
 | | | | | |          |
 | | | | | |  +---+-----------------------------+-------------+----------------+
 | | | | | |  |  |               |       |        |
 | | | | | |  |  |               |   Damian Szumlański Eliasz Szumlański, + ?? Ołtarzewska
 | | | | | |  |  |               |                      |
 | | | | | |  |  | Bazyli Kozłowski + Helena Szumlańska + Wawrzyniec Brzeski    Józef Szumlański
 | | | | | |  |  |               
 | | | | | |  | Anna Szumlańska + ?? Pokowski           
 | | | | | |  | 
 | | | | | | Stanisław Szumlański 
 | | | | | |
 | | | | | Aleksander (Atanazy) Szumlański
 | | | | |    |
 | | | | |  +--+--+--+------------------+---------------+--------------------------------+
 | | | | |  | | | |         |        |                |
 | | | | |  | | | |      Marek Szumlański Zofia Szumlańska + ?? Konopacki Jan Szumlański + ?? Obertyńska
 | | | | |  | | | |           |                            |
 | | | | |  | | | |           +------------+                  Gabriel Szumlański
 | | | | |  | | |Daniel Szumlański    |      | 
 | | | | |  | | |         Helena Szumlańska Anastazja Szumlańska               
 | | | | |  | |Cyryl Szumlański
 | | | | |  | |
 | | | | |  |Gedeon Szumlański               
 | | | | |  |
 | | | | |Stefan Szumlański + Helena Grabowiecka h. Grzymała               
 | | | | |         |                       
 | | | | |    Jan Szumlański + Marianna Brzeska h. Oksza                 
 | | | | |           |             
 | | | | |       Stefan Szumlański + ?? Korabiewska
 | | | | |                |
 | | | | |  Rozalia Głembocka + Tomasz Szumlański + Krystyna Gertruda Zielińska h. Ciołek
 | | | | |           |            |
 | | | | |           |       +-----------------------+
 | | | | |           |       |            |
 | | | | |           |   Ignacy Szumlański   Wiktoria Szumlańska + Józef Stanisław Ścibor-Rylski h. Ostoja
 | | | | |       +--------------------------------------+
 | | | | |       |                   | 
 | | | | |   Józef Szumlański + Anna Pieńczykowska  Jan Szumlański + ?? Semiginnowska  
 | | | | |             |
 | | | | |          Józef Szumlański
 | | | | |             |
 | | | | |        +-------------------------------+
 | | | | |        |                | 
 | | | | |    Stanisław Szumlański    Sydonia Szumlańska + Adam hr. Rewicki
 | | | | |
 | | | | Samuel Szumlański + Helena Aloizówna  
 | | | |          |
 | | | |     Aleksander Szumlański + Ludwika Starzeńska
 | | | |                |
 | | | |    +---------------------+-----------------+---------------------------------------+
 | | | |    |           |         |                    |
 | | | | Piotr Szumlański Michał Szumlański Stanisław Szumlański + Zuzanna Lisowska Marianna Szumlańska 
 | | | |                              |
 | | | |             +-----------------+---------------+
 | | | |             |         |        |
 | | | |   Trembińska + Józef Szumlański  Jan Szumlański Ignacy Szumlański
 | | | |        | 
 | | | |    Eufrozyna Szumlańska + ?? Drzewiecki
 | | | |
 | | | Konstantyn Szumlański + Anna Jordan
 | | |            |
 | | |      Zofia Szumlańska + Mikołaj Hoszowski h. Sas 
 | | |
 | |Jan (Józef) Szumlański    
 | |                                      
 | Krystyna Szumlańska + Bazyli Surzewicz Hołyński     
 |                                  
Anna Szumlańska + Teodor Biliczka Żurakowski

Niewspominani jeszcze przedstawiciele rodu