Szymon Bortnowski

Z Korczak Pro Memoria

Szymon Bortnowski h. Korczak/Doliwa - syn Kazimierza Bortnowskiego, ojciec Jakóba Józefa i Maryanny.
Właściciel wsi Chruślice w ówczesnym województwie sandomierskim, powiecie radomskim. Dziś owa miejscowość znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wolanów, przy drodze wojewódzkiej nr 733.
Towarzysz chorągwi pancernej hetmana Stanisława Jana Jabłonowskiego.