Teodoryk Dzietrzych Krukienicki

Z Korczak Pro Memoria

Teodoryk Dzietrzych Krukienicki herbu Korczak (Dzietrzych Bolanowski, Teodoryk z Drohojowa) - mąż Barbary Bolanowskiej. Z tego małżeństwa pochodził Aleksy Olechna Krukienicki - mąż Heleny Dydyńskiej h. Gozdawa. W roku 1504 oddał żonie Horysławice w osiemdziesiąt grzywien posagu. W roku 1508, jako Dzietrzych Bolanowski, wykazany został w rejestrach poborowych, jako dziedzic Bolanowic.
Był żonaty również z Barbarą Sokolnicką, z którą doczekał się dwójki dzieci, w tym syna Andrzeja.