Władysław Michał Karaffa-Korbutt

Z Korczak Pro Memoria

Władysław Michał Karaffa-Korbutt herbu Korczak (1880 - 1951) – syn Wincentego Antoniego i Wiktorii Kuszelewskiej.
Urodził się, na Syberii, w rodzinie dawnego powstańca Wincentego Antoniego, w roku 1880. W roku 1923 zoatał profesorem chemii farmaceutycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Był autorem ponad osiemnastu prac naukowych w tej właśnie dziedzinie. Jedną z nich był podręcznik uniwersytecki: "Chemja farmaceutyczna", wydany w 1929 r. Zmarł w roku 1951.