Waśka Ilinicz

Z Korczak Pro Memoria
Herb Szeliga

Waśka Ilinicz herbu Korczak (Iwanicha Ilinicz, Barbara Ilinicz; ur. ok. 1440) - siostra Iwana Ilinicza, wnuczka Ilji, żona starosty lidzkiego (1435 r.), namiestnika brzesko-litewskiego (1452 r.), kasztelana trockiego (1459 r.) i dzierżawcy nowogrodzkiego Olechny Dwojnowicza, syna Dowojny z rodu Szeligów. W roku 1470 zapisała mężowi dwór Tarasów.