Wacław Karaffa-Korbut

Z Korczak Pro Memoria

Wacław Karaffa-Korbutt herbu Korczak (Wacław Korbutt; 1839 - 23 IX 1879) – mąż Heleny von Reichel (zm. 1920), córki Amona (1814 - 3 IX 1874) i Florentyny Kamelii Marii z Chrzanowskich (2 III 1824 - 12 II 1908).