Zofia Derszniak

Z Korczak Pro Memoria
Ignacy i Salomea Zboińscy

Zofia Derszniak z Rokitnicy herbu Korczak - córka Stanisława, żona Konstantego Karśnickiego h. Ślepowron, matka Salomei Zboińskiej 1. voto Jaworowskiej z Karśnickich (ok. 1724-1776), żony regenta grodzkego drohiczyńskiego Franciszka Jaworowskiego h. Lubicz, później wojewody płockiego Ignacego Antoniego Zboińskiego h. Ogończyk, oraz Aleksego Karśnickiego z Wielkich i Małych Karsznic.